Velkommen til nøyaktig, kvalitetsriktig og effektiv utførelse:

Din utfordring:
Behov for restaurering av gamle dører og vinduer med sprosser og kittede glass, medfører lang ventetid og involverer ofte flere aktører som maler, vindussnekker og glassmester. Samlet kompetanse er splittet og i ferd med å forsvinne. Det medfører kostbar restaurering, og færre som kan ta hele oppdraget. Kunden avstår fra å restaurere med ytterligere forfall som resultat, eller det velges nytt uten riktig estetisk uttrykk. Eiere av verneverdige vinduer risikerer å miste økonomisk støtte.

Vår løsning:
Best vindusvern tilbyr komplett restaurering eller delvis reparasjon av vindu, dør og karm som gir lang levetid. Vi kan utføre alt av rensing, maling, glassarbeid med kitting, trearbeid, metallarbeid mv. Vi har bred erfaring med verktøy og kjemikalier som er aktuelle å bruke. Vår styrke er samlet kompetanse og oppgavekontroll på et sted. Vi kan tilby raskere leveranse til best pris og optimal kvalitet. Kunden gis større fleksibilitet i oppdragets omfang.